Drammens Høvleri & Kassefabrik, A/S

Grunnlagt 1925 på det nedlagte sinkverks eiendom i Kreftings gt. 33 av Birger Larsen (Bjørnli) og A. Halvorsen, som hadde vært ansatt ved Grønvold Bruk. Det ble installert 1 klyvsag og 2 høvler, og i 1929 ytterligere 1 klyvsag. Virksomheten omfattet også kassefabrikk, som på slutten av 1930-årene hadde en produksjon på ca. 2.500 standard kasser. Hovedparten gikk til Sør Afrika og Storbritannia. Bedriften ble kjent for å levere whiskeykasser til Skottland. Mot slutten av 1930-årene beskjeftiget bedriften 42 personer. Bedriften ble i 1966 solgt til Haslestad Bruk A/S i Hof. Kassefabrikken og høvleriet ble nedlagt midt på 1970-tallet. I 1978 ble det bygget et stort og tidsmessig trelastlager på 4.000 kvm. Trelast- og byggevareforretningen ble videreført. Navneendring til Byggkjøp Drammen Høvleri AS 2002. Fra 2008 ble forretningen og eiendommen overtatt av Drammen Høvleri XL Bygg, som i 2012 flyttet videre til Syretårnet på Gulskogen. Eiendommen i Kreftings gt. ble solgt til Entra Eiendom og ble en del av utbyggingsplanen for Papirbredden 3.

Cookies | Personvern

bn