Drammens Høvleri & Kassefabrik A/S

Grunnlagt 1925 på det nedlagte sinkverks eiendom i Kreftings gt. 33 av Birger Larsen (Bjørnli) og A. Halvorsen, som hadde vært ansatt ved Grønvold Bruk. Det ble installert 1 klyvsag og 2 høvler, og i 1929 ytterligere 1 klyvsag. Virksomheten omfattet også kassefabrikk, som på slutten av 1930-årene hadde en produksjon på ca. 2.500 standard kasser. Hovedparten gikk til Sør Afrika og Storbritannia. Bedriften ble kjent for å levere whiskeykasser til Skottland. Mot slutten av 1930-årene beskjeftiget bedriften 42 personer. Bedriften ble i 1966 solgt til Haslestad Bruk A/S i Hof. I 1978 endret selskapet navn til Drammen Høvleri A/S. Til samme tid ble det oppført et stort og tidsmessig trelast- og byggevarelager på 4.000 kvm. Bedriften utvidet driften som en regional trelast- og byggevareforretning. Høvleriet og kasseproduksjonen ble nedlagt i 1984.

Navneendring til Byggkjøp Drammen Høvleri AS 2002. Fra 2008 ble forretningen og eiendommen overtatt av Drammen Høvleri XL Bygg, som i 2012 flyttet videre til Syretårnet på Gulskogen. Eiendommen i Kreftings gt. ble solgt til Entra Eiendom og ble en del av utbyggingsplanen for Papirbredden 3.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet