Drammens Is

Iskremprodusent etablert 1936 av 35 år gamle Rudolf Hansen (1901-1990) under navnet Drammens Iskremfabrikk i en ombygget stall hos kjøpmann Alf Bottegård i Bragerhagen 48, med en arbeidsstokk på 4 mann og en omsetning første år på kr. 37.000. Allerede i 1937 startet produksjonen av runde ispinner emballert i papir. Hansen konstruerte de fleste maskiner selv. Flyttet etter kort tid til Konnerudgaten 20. Under 2. verdenskrig, nærmere bestemt i 1944, kunne fabrikken produsere 20 000 ispinner pr. dag i sommersesongen. Isen bestod av vann, eggehvite-erstatning, egenprodusert sirup basert på sukkerroer og søtningsstoffet sakarin som sukkererstatning.

Den første moderne iskremfrysemaskinen ble anskaffet i 1947. I begynnelsen av 1950-årene konstruerte og bygde Rudolf Hansen et automatisk anlegg for produksjon av pinneis. I vinterhalvåret ble det tatt opp produksjon av syltetøy, blant annet «Fru Torgersruds appelsinmarmelade». I 1953 introduserte bedriften Gullkrone, en kremmerhus-is (krone-is). Introduksjonen av dette nye produktet skjedde samtidig med at Slotts-Is i Tønsberg introduserte tilsvarende. Dette var starten på den norske historien om krone-is. Rudolf Hansen forklarte hva som var årsaken til at Drammens Is og Slotts-Is i Tønsberg var samtidige. Hansen hadde hentet ideen fra USA. Drammens Is inngikk et samarbeid med Harald Lyche & Co. på Bragernes om å produsere den spesielle strylleemballasjen. Dette var et utviklingsprosjekt som skulle holdes hemmelig, blant annet hadde Hansen konstruert en spesiell stryllemaskin. En sentral medarbeider hos Lyche skal angivelig ha sladret til Slotts-Is om hva som var på gang, og iskremprodusenten i Tønsberg satte straks i gang et tilsvarende prosjekt. I ettertid har Diplom Is (som overtok Slotts-Is) utropt seg selv som den første produsent av krone-is.

I 1956 ble bedriften organisert som et kommandittselskap med Hansens fem barn som kommandittister og han selv som komplementar. Bedriftens navn ble endret til Drammens Is. I 1960-årene greide bedriften å komme seg inn i Oslomarkedet, det vakte oppsikt at det ble solgt Drammens Is på Ullevaal stadion. Det ble etablert eget distribusjonsapparat og eget fryselager i Oslo. Fabrikken flyttet i 1968 tvers over gaten og inn i Drammens Autos nybygde forretningsgård (med blant annet serviceverksteder) i Konnerudgaten 23, som ble omgjort til iskremfabrikk. Etter overflyttingen var bedriften å regne som landets største privateide iskremprodusent, med en daglig produksjonskapasitet på 35 000 liter ferdigvare. Produktspekteret kom opp i 40 ulike artikler. I høysesongen i 1969, med 125 personer sysselsatt, lå dagsproduksjonen på 75 000 krone-is, 120 000 ispinner, 40 000 begre og 10 000 liter dessertis, distribuert med selskapets 20 frysebiler. I tillegg kom 20 frysebiler tilhørende bedriftens representanter. Aksjeselskap 1973 med Rudolf Hansen som disponent. Sønnen Asbjørn Rudolf Hansen (*1942) var driftsleder, senere daglig leder etter sin far. I 1977 investerte Drammens Is i et automatisk produksjonsanlegg for kokosboller, og gikk på den måten inn i et nytt produktområde. Årsproduksjon nådde etterhvert 20 millioner stk.

I 1980 ble Jotun Is i Valdres overtatt og senere nedlagt. I 1981 ble det tatt i bruk et nyoppført fryselager i Konnerudgata som rommet 1350 paller med ferdigvare. I 1992 kjøpte Drammens Is salgs- og distribusjonsapparatet til konkursrammede Joker Is i Trondheim og skaffet seg dermed distribusjon i Trøndelag. I 1989 oppga bedriften at det ble solgt fire millioner krone-is i sommersesongene. Eksempelvis hadde en produksjonslinje for pinneis en kapasitet på 9000 stk. pr. time. I 1990-årene var Drammens Is landets tredje største iskremprodusent med 15-20% andel av det norske markedet. Noe av det som særpreget Drammens Is var bedriftens store egenproduksjon/videreforedling av tilbehør til iskremproduktene, som sjokolade, krokan, syltetøy, hakkede nøtter etc. Bedriften produserte et stort spekter av småis (pinneis og kremmerhus-is), foruten diverse is i 2-liters plastemballasje og iskaker. Lenge var bedriften kjent for sine spesielle konditorpyntede iskaker, som måtte forhåndsbestilles.

I løpet av 1995 oppnådde Drammens Is en avtale med Hakon Nord (Rimi/ICA) som ga bedriften adgang til de største byene i Nord-Norge. Samme år registrerte Asbørn R. Hansen selskapet Norges Is A/S med adresse Lørenskog, som et nytt varemerke iskrem solgt gjennom Hakon-gruppen. Produksjonen ble lagt til Drammens Is. Norsk Iskrem A/L (Diplom Is) gikk rettens vei for å stanse varemerket, som samvirkebedriften mente kunne forveksles med Norsk Iskrem. Sistnevnte vant saken i lagmannsretten. Våren 1996 ble krone-isen Atlantis lansert, et produkt i forbindelse med sommer-OL i Atlanta samme år, med lisensrett fra Norges Olympiske Komite. I 1996/97 disponerte Drammens Is 40 frysedepoter med distribusjon av iskrem, kokosboller og frossenmat (pizza pirog og hamburgere) til omtrent 5000 utsalgssteder spredt over hele Norge. Antall ansatte var 140.

4. juni 1997 ble bedriftens bygningsmasse totalskadet av en bombeeksplosjon på naboeiendommen, forårsaket av medlemmer av en motorsykkelbande. Produksjonen ble opprettholdt gjennom leieproduksjon. I desember 1997 overtok Nestlé-konsernet 49% av aksjene i selskapet, fra nyttår i 1999 100 %. Distribusjons- og serviceapparatet ble videreført med 63 ansatte. I 1999 hadde Drammens Is A/S et bokført underskudd på hele 60,8 millioner kroner. Høsten 2000 inngikk Nestle et tettere samarbeid med Norsk Iskrem A/L og alle ansatte i Drammens Is A/S ble oppsagt. Fra nyttår 2002 opphørte Drammens Is som eget selskap og sommeren 2002 ble varemerket fjernet fra emballasjen og erstattet med Nestle. Iskremfabrikken ble erstattet av boliger, Marienlyst Park, utbygd i regi av Asbjørn Rudolf Hansen.

En Facebook-gruppe under navnet «Vi som ønsker saftisen Kjempe Yes tilbake på markedet» fikk stor oppslutning. I 2016 lanserte is-håndverkeren Dario De Simone (Dario, Grønland 41) Kjempe Yes som porsjonsis, servert som håndverk fra egne lokaler. I 2022 ble Kjempe Yes (som original pinneis) relansert av Diplom-Is. Det spesielle med saftisen Kjempe Yes er kombinasjonen jordbær/appelsin i en kremet tekstur, i motsetning til f.eks Lollipop, som er bringebær/appelsin.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet