Drammens Jern- og Metallvarefabrikk

Grunnlagt 1946 som hjemmeindustri av Knud Henrik Ihlen, fra 1948 fabrikk i Tomtegaten 64. Produserte kjøkken- og husholdningsartikler med moderne utstyr som fotpresser, maskinpresser, trykkbenk, maskinsaks m.m. En av produktene var «Exelent» svampekost. Nedlagt 1954.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet