Drammens kommunale husmorskole

Drammens kommunale husmorskole ble opprettet i 1916, her et kull elever fra 1920-årene.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Holdt oppr. til i «Børneasylets» gård i Tollbodgaten 48. Den ble opprettet i 1916 og hadde til formål «å gi unge piker som er hjemmehørende i kommunen anledning til å utdanne sig i de fag som er nødvendige for å styre og stelle et hjem på beste og mest økonomiske måte». Skolen hadde plass til inntil 10 elever og det ble avholdt to kurser hvert år. Skolen ble i 1964 overtatt av Buskerud fylkeskommune og navnet endret til Drammen husmorskole. Et nytt skolebygg ble planlagt Råen tomt rett vest for Drammen yrkesskole på Åssiden, og dette sto ferdig til skolestart høsten 1975. I 1986 endret skolen navn til Liejordet videregående skole. Den 1. januar ble skolen sammensluttet med Drammen yrkesskole under navnet Åssiden videregående skole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet