Drammens krematorium

på nordre del av Bragernes gravlund ble tegnet av byarkitekt Alf Bugge som krematorium med kapell, innviet i november 1927. Kapellet ble innredet med 80 sitteplasser og utsmykket med glassmalerier av Maria Vigeland og Harriet Backer Ziolcko. Etter tegninger fra Asmund Gulden ble det på østsiden av krematoriet innviet et større kapell i 1940 med 240 sitteplasser og et alterbilde utført av Finn Nielsen.

Byarkitekt Alf Bugges forslag til krematorium på Bragernes. Foto: scannet dokument/byarkivet

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet