Drammens og Oplands Husflidsforening

Stiftet 14. februar 1902 med formål å fremme husflidsaken i Drammen og Omegn. Foreningen hadde vevskole, arbeidsstue for barn og eget utsalg i Torvhallen (opprettet 1906), som i 1990 gikk sammen med Andr. Thorkildsen A/S (se: Thorkildsen-Husfliden, Andr., A/S) og flyttet til Blichs gate 3. I Torvhallen hadde foreningen også fast vevskole med to kurser pr. år, samt arbeidsstue for barn.

Cookies | Personvern

bn