Drammens og Oplands Husflidsforening

Stiftet 14. februar 1902 med formål å fremme husflidsaken i Drammen og Omegn. Foreningen hadde vevskole, arbeidsstue for barn og eget utsalg i Torvhallen (opprettet 1906), som i 1990 gikk sammen med Andr. Thorkildsen A/S (se: Thorkildsen-Husfliden, Andr., A/S) og flyttet til Blichs gate 3. I Torvhallen hadde foreningen også fast vevskole med to kurser pr. år, samt arbeidsstue for barn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet