Drammens og Oplands Turistforening

ble stiftet i november 1887 etter initiativ av Drammens Handelsforening, Drammens Håndverkerforening, Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn og Foreningen for Bragernesåsens forskjønnelse. Foreningen regner imidlertid 1888 for sitt stiftelsesår, da lovene ble vedtatt. Foreningen har til formål «å virke til fremme og utvikling av turist- og reiselivet i Drammens omegn og opland, navnlig innen Buskerud amt». Foreningens første formann var stadshauptmand Joh. J. Schwartz. I 2014 ble navnet endret til DNT Drammen og Omegn.  Foreningen merker og vedlikeholder over 1000 km turløyper og driver 26 turisthytter i skogen, ved sjøen og på fjellet. Det siste store hytteprosjektet var Høgevarde Nye på Norefjell, innviet i 2017. Gyldenløve Kajakk-klubb er en del av DNT Drammen og Omegn.

Arkivet etter Drammen og Oplands turistforening oppbevares hos Drammen byarkiv.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet