Drammens Rørlæggerforretning, A/S

Grunnlagt 1913 i Tollbodgaten 5 av rørleggermester Ole Christensen, etter dennes død i 1932 overtatt av sønnen Johs. Christensen (s.d.) som var utdannet fra Sjøforsvaret. Aksjeselskap 1924. Forretningen utførte alle slags røranlegg samt varme-, ventilasjons- og sanitæranlegg og var forhandler av rør og sanitærartikler. Den beskjeftiget på slutten av 1930-årene 15 personer, på slutten av 1940-årene 45 ansatte. Førte lager av smijernsrør og rørdeler, stålrør og deler, sentralvarmekjeler, radiatorer og ribberør, soilrør og deler, kobberrør og messingrørdeler, armatur for vann, damp og gass og sanitært utstyr av alle slag. Flyttet på 1950-tallet inn i egen nybygd forretningsgård i Konnerudgaten 3. I annen halvdel av 1970-årene hadde bedriften 80 ansatte. 10. mars 1983 markerte Drammens Rør A/S at hele bedriften hadde flyttet fra Konnerudgaten til tidligere Elmeks lokaler i Ing. Rybergs gt. 101, samtidig som selskapet innviet landets første VVS-varehus under navnet Badena (flyttet til Mjøndalen i 2007), totalt 3000 kvadratmeter. Totalt antall ansatte var 100.

I 1991 ble Stein Dahle ansatt som daglig leder av bedriften, samtidig som han gikk inn på eiersiden med en andel på 20 prosent. I august 1997 solgte Christensen-familien bedriften til det svenske Nordiska Värme Sana AB som hadde 60 avdelinger i Sverige og omsatte for kr. 1.300 mill., og skiftet fra 4.1.1999 navn til Nordiske Varme Sanitær AS (NVS). Omsetningen i 1997 var kr. 65 mill., i 1998 kr. 95 mill. Bedriften kjøpte i 1998 Engene Rør, i 1999 de to Sarpsborgbedriftene Nofamo VVS og Nofamo Industri og i 2000 Torhauggruppen med kontorer i Oslo og Bærum. NVS var like etter årtusenskiftet en av landets tre største rørleggerbedrifter med totalt 375 ansatte. I 2008 ble det svenske morselskapet, inkludert alle datterselskaper, kjøpt opp av nederlandske Royal Imtech NV, og navnet ble endret fra NVS til Imtech Nordic, fortsatt med norsk hovedkontor i Ing. Rybergs gate 110. Fra 2008 ble den norske delen ytterligere styrket gjennom oppkjøpene av blant andre Olav C. Jensen & Søn AS og AT Furustad AS i Sandefjord, Spitsbergen VVS, Unireg AS, Elajo Installasjon AS og Byggautomasjon Moelven. I 2016 kjøpte investeringsselskapet Triton hele Imtech Nordic og navnet ble endret til Assemblin. Virksomheten ble organisert med egne selskaper i Norge og Finland og tre selvstendige selskaper i Sverige. I 2020 flyttet selskapet til Bjørnstj. Bjørnsons gate 110. Omsetningen var 1,32 mrd. kr og antallet ansatte var 666. Virksomheten er pr. 2022 landets største rørleggerselskap.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet