Drammens Samvirkelag

Grunnlagt 1929 som andelsselskap med vekslende kapital, hadde i 1938 ialt 1179 medlemmer. Bedriften hadde egen avdeling for kolonialer, eget bakeri, pølsemakeri og aut. radiohandel. Det beskjeftiget på slutten av 1930-årene 35 ansatte med utsalg i Engene 12, Landfalløya 69, Havnegaten 110, Bragerhagen 44. Bakeriet var lokalisert til Rektor Olsens gate 4 og pølsemakeriet befant seg på Gulskogen. Varene ble kun solgt til medlemmene. Sent på 1950-tallet ble avdelingene på Tangen, Bragernes sentrum og Landfalløya avviklet og de to gjenværende utsalgssteder lå i Vårveien 21 og Nordahl Bruuns gt. 1. Sistnevnte ble avviklet i 1968 og dermed hadde Drammens Samvirkelag kun Avd. 1 Vårveien tilbake. Det ble ofte konstatert at Drammen var en vanskelig by for kooperasjonen.

Drammen og Omland Samvirkelag (totalt 11 avdelinger) ble i 1983 slått sammen med Kongsberg Samvirkelag (5 avdelinger) og kalt Nedre Buskerud Samvirkelag. Samvirkelagene i Lier, Øvre Eiker og Modum ble stående utenfor. I et representantskapsmøte 3. januar 1989 ble Nedre Buskerud Samvirkelag besluttet oppløst og 8 bestående avdelinger ble lagt ut for salg, inkludert den siste i Drammen.

 

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet