Drammens Samvirkelag

Grunnlagt 1929 som andelsselskap med vekslende kapital, hadde i 1938 ialt 1179 medlemmer. Bedriften hadde egen avdeling for kolonialer, eget bakeri, pølsemakeri og aut. radiohandel. Det beskjeftiget på slutten av 1930-årene 35 ansatte med utsalg i Engene 12, Landfalløya 69, Havnegaten 110, Bragerhagen 44. Bakeriet var lokalisert til Rektor Olsens gate 4 og pølsemakeriet befant seg på Gulskogen. Varene ble kun solgt til medlemmene. Sent på 1950-tallet ble avdelingene på Tangen, Bragernes sentrum og Landfalløya avviklet og de to gjenværende utsalgssteder lå i Vårveien 21 og Nordahl Bruuns gt. 1. Sistnevnte ble avviklet i 1968 og dermed hadde Drammens Samvirkelag kun Avd. 1 Vårveien tilbake. Det ble ofte konstatert at Drammen var en vanskelig by for kooperasjonen.

Drammen og Omland Samvirkelag (totalt 11 avdelinger) ble i 1983 slått sammen med Kongsberg Samvirkelag (5 avdelinger) og kalt Nedre Buskerud Samvirkelag. Samvirkelagene i Lier, Øvre Eiker og Modum ble stående utenfor. I et representantskapsmøte 3. januar 1989 ble Nedre Buskerud Samvirkelag besluttet oppløst og 8 bestående avdelinger ble lagt ut for salg, inkludert den siste i Drammen.

Norges Kooperative Landsforening (NKL, fra år 2000 kalt Coop) hadde grossistlager for matvarer og krydderpakkeri i Austadgaten 21. I 1980 betjente dette lageret 79 kooperative butikker. Fra 1. januar i 1982 ble lagerfunksjonen overført til henholdsvis Oslo og Skien. Krydderpakkeriet ble opprettholdt i en kort periode. Dagligvarelageret i Austadgaten ble omgjort til NKLs grossistlager for sko og fottøy, etter at NKL la ned De Forenede Skofabrikker med tilhørende grossistlager på Landfalløya. 20 ansatte ble flyttet fra Landfalløya til Austadgaten. Lageret ble senere nedlagt.

Pr. 2020 har Coop fem dagligvareforretninger i Drammen by fordelt på to kjedekonsepter. Coop Extra i Schultz gate, Austadveien, Vårveien og Konnerud, i tillegg til en Prix-forretning i Store Landfall Øvre.

 

 

 

Cookies | Personvern

bn