Drammens Skjortefabrikk

Grunnlagt 1933 i Bragerhagen 16 av Carl Møller som en del av W. C. Møller (s.d.). Arbeidsstokken ved denne avdeling var ved slutten av 1930-årene ca. 100. På grunn av vansker med å skaffe nok arbeidskraft, ble det i 1950 opprettet en produksjonsavdeling i Kongsvinger, som ble nedlagt i januar 1956.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet