Drammen Slip & Verksted

Drammens Slip & Verksted var i virksomhet på angen fra 1931 til 1986.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Skipsbyggeri og allsidig maritimt verksted, etablert i 1925 som Svelvik Slip & Verksted i Svelvik. Grunnlagt, eid og ledet av ingeniør Yngvar P. Berg (1901-1983) fra Drammen, inntil han i 1955 delte eierskap og ledelse med sønnen Peter Yngvar (f. 1929), som var utdannet sivilingeniør i skipsbygging. Svelvik Slip & Verksted påtok seg all slags reparasjoner og modernisering av mindre fartøyer på en enslig opphalingsslipp. I tillegg tilbød virksomheten dykke- og bergingstjenester, nybygging av lektere og forefallende verksted- og montasjearbeid.

I 1933 flyttet bedriften til Tangen i Drammen, der den gjenopptok sine tjenester på en del av tomten etter nedlagte Tangen Skipsbyggeri. Navnet ble endret til Drammen Slip & Verksted (DS & V). I årene frem mot 2. verdenskrig hadde bedriften en god utvikling og drev en allsidig oppdragsproduksjon i verkstedet, utførte tjenester ute hos kundene, i tillegg kom det rent maritime, med blant annet to opphalingsslipper og kai. Treforedlingsindustrien og gummivareindustrien var viktige kunder. Under 2. verdenskrig fikk verkstedet ordre på å bygge et tankskip for kystfart, som ble bygget under krigen og levert kort tid etter at krigen var slutt. Dette var starten på skipsbyggingsepoken.

Den første flytedokken ble anskaffet i 1946, i 1962 ble det i tillegg anskaffet en langt større flytedokk. I 1948 ble det anlagt en bedding for skip inntil 3000 dwt, i 1957 en bedding for skip inntil 12 000 dwt. I perioden 1945 til 1986 leverte skipsbyggeriet, som lenge var i kontinuerlig vekst, totalt 74 motorskip av ulike størrelser og typer. Et flertall var sertifisert for å krysse verdenshavene. I perioden 1929 til 1949 ble det dessuten bygget en rekke stålprammer, spesiallektere og en kabelferje. DS & V opprettet en peleavdeling som senere ble utskilt som aksjeselskapet Drammen Peleservice (s.d.). I 1967 startet byggingen av verkstedets egen kjøleskipstype, Drammen Reefer (s.d.), levert i 30 enheter fra skipsbyggeriet på Tangen. I tillegg ble denne skipstypen bygget på lisens ved andre verft, totalt 44 kjøleskip på verkstedets tegninger. I perioden 1967-1981 bygde DS & V kun denne skipstypen. På sitt største hadde verkstedet 540 egne ansatte. I 1971 ble bedriften tildelt Markedsføringsforeningens initiativpris. Regnet etter salgsomsetning var DS & V Buskeruds tredje største privateide bedrift i en periode på 1970-tallet. Medregnet innleid personell og underleverandører med tilhold innenfor portene, kunne bedriften sysselsette 7-800 personer samtidig. For å holde tidsfristene ble det i tillegg satt ut stålarbeid til andre verksteder i Drammen og omegn, i tillegg til andre sveiseverksteder på begge sider av ytre Oslofjord. Service- og reparasjonsavdelingen betjente som regel et hundretalls fartøyer hvert eneste år. DS & V påtok seg også forlengelser av skip.

Markedskrise, lave markedspriser og stor konkurranse fra lavkostland, førte til at DS & V fikk problemer med nybyggingen. Høsten 1986 ba bedriften om en frivillig akkord som kreditorene aksepterte. Akkorden la grunnlaget for driftsselskapet Drammen Skipsreparasjon (s.d.), som førte den maritime reparasjonsavdelingen videre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet