Drammens Stuertskole

Et nytt kostholdsreglement for handelsflåten i 1895 førte til et behov for å opprette stuertskoler her i landet, slik det allerede fantes i England. Samme år bevilget Staten 5000 kroner til formålet, der interesserte kommuner kunne søke om 600 kroner hver, på betingelse av at kommunen skaffet fritt lokale og sto for en fjerdedel av driftsutgiftene. I 1895 hadde Brennevinssamlaget i Drammen bevilget penger til å sette i gang en stuertskole, men søkningen var så liten at den måtte gå inn, og skolens kassabeholdning ble i 1901 overført til sjømannsskolen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet