Drammens Teater

Teateret på Gamle kirkeplass. Foto: Ole. G. Braaten/Drammen Historielag

Drammens Teater er byens 4. teaterhus og ble reist i Øvre Storgate 12 etter at det tidligere teater, Børsteatret, var gått tapt under bybrannen 1866. Teatret ble finansiert bl.a. ved aksjetegning, og det var tegnet av arkitekt Emil Victor Langlet, som også tegnet Stortingsbygningen i Oslo og Børsbygningen i Drammen. Teatret ble tidlig ansett som Norges og en av Nordens vakreste teaterbygninger. Det ble innviet 9. februar 1870 med et gjestespill fra Christiania Theater, og blant åpningsforestillingene var Holbergs «Det Lykkelige Skibbrudd» og Ibsens «De Unges Forbund». Teatret hadde 650 sitteplasser og 350 ståplasser. I 1897 fikk teatret æren av å ha urpremiere på Ibsens «John Gabriel Borkman». I 1910 ble gassbelysningen skiftet ut med elektrisk belysning. Fra krigsårene frem til slutten av 1960-årene ble teatret av økonomiske grunner utleid som kinolokale, noe som førte til sterk slitasje. I 1970 ble teateret tildelt Markedsføringsforeningens initiativpris. Den 10. desember 1993 brant teatret ned til grunnen, men yttermurene besto ildprøven. En NSB-konduktør ble dømt for å ha satt fyr på teatret og en rekke andre bygninger i Drammen og Bergen.

På grunnlag av en rekke kilder og fotografier kunne det gamle teaterhuset rekonstrueres. Arkitekt var Jan Øyvind Berntzen. 8. februar 1997 ble teateret høytidelig gjenåpnet av kong Harald V. Teaterbygningen fikk moderne funksjonalitet. Teatersalongen ble gjenskapt av Hans Gabriuel Finne. Teatrets gipsornamenter, bl.a. den store rosetten i taket i salongen med en omkrets på 45,3 meter ble laget av Gipsmakeriet i Oslo.

Drammens Teater har mottatt Europa Nostera-diplomet: «For forbilledlig gjenskaping av den gamle teaterbygningen, i helhet og i detaljer for vilje og evne til verdifull bygningskulturbevaring for trofasthet mot det gamle teaters ånd og tone».

Drammens Teater ved Gamle Kirkeplass ble innviet 9. februar 1870. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

Fra 1. juli 2010 overtok det kommunale driftsselskapet Drammens Scener A/S driftsansvaret for Drammens Teater og Union Scene (tidligere styrt av Union Scene Drift AS), ledet av et styre valgt av Drammen bystyre. Første styreleder var Jan M. Moberg. Tidligere hadde den 150 år gamle venneforeningen Foreningen Drammens Teater hatt den overordende styrerollen. Sistnevnte ble nedlagt i 2019.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet