Drammens Teglværk

Teglverket i Frydenhaugveien eksisterte fra 1898 til 1928, i dag er fabrikktomten friareal.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Drammens Teglværk ble i 1898 anlagt som aksjeselskap ved Frydenhaugveien bak Brandengen av Hans Aass. Det ble bygget etter det såkalte stempelverksystem, og fremstilte maskinsten. Da leiren på stedet viste seg å være av dårlig beskaffenhet, ble verket ombygget for produksjon av håndbanket mursten. I 1901 ble bedriften overtatt av et interessentskap med Petter Johansen som hovedinteressent. Han overtok i 1910 verket som eneeier, og solgte det i 1913 til sin sønn Johan Johansen (senere Thorbeck), som hadde disponert det siden 1908. Etter en tid var produksjonen på ca. 700.000 mursten og vel 1 million taksten samt 150.000 drensrør, og i 1914 ca. 2.500.000 mursten, taksten og rør tilsammen. Fra en beskjeden begynnelse med en arbeidsstokk på 25 mann beskjeftiget verket i 1914 mellom 50 og 60 arbeidere. Teglverket var i drift til 1928 da det ble revet, og Thorbeck oppførte deretter et større maskinverk på Høvik i Lier.

Cookies | Personvern

bn