Drammens Tekniske Forening

I 1880 sendte ingeniørene Peter Reinholdt Støren og Kaspar Hansen ut en innbydelse for å danne en ny teknisk forening i Drammen, som den 23. februar 1880 ble stiftet under navnet Den Tekniske Forening i Drammen, med 18 medlemmer. Navnet ble i 1912 endret til Drammens tekniske forening (DTF). Medlemstallet gikk etter hvert tilbake (11 i 1890) og deretter fremover (33 i 1904, 70 i 1912 og 179 i 1923). Foreningens formål er å samle teknisk interesserte mennesker i Drammen og omegn for å fremme teknisk og allmen opplysning, utveksle kunnskap og erfaring og være en sosial møteplass. Foreningen har også som mål å vekke forståelse for, og betydningen av teknisk kunnskap hos autoriteter og i allmenheten. 8. februar 2020 feiret foreningen at det var 140 år siden at foreningen ble stiftet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet