Drammens Tobakksfabrik, A/S

Grunnlagt 1934 i Tomtegaten 80 på Drammen Lampefabiks område av Jens Landmark Aass d.y. med tobakkskjenneren Liljegren som bestyrer. Fabrikken produserte flere merker røketobakk og senere ble også produksjon av sigarer og sigaretter opptatt, med en salgsavdeling for røkeartikler. Sigarettene ble solgt under navnene «Can Go» og «Pet». Pipetobakken het «Skaugum Mixture». Bedriften beskjeftiget opptil 14 ansatte. Under krigen påtok bedriften seg fermentering av norskavlet tobakk fra privatpersoner. Fabrikken ble nedlagt i 1950 til fordel for Aass-familiens satsing på bryggerivirksomheten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet