Drammens Trævarefabrik, A/S

ble anlagt i 1898/99 bak Strømsø kirke av byggmester Per Hansen og sønn, arkitekt Cleve Hansen. Fabrikken hadde jernbaneforbindelse med distriktets banenett og var den første og største trevarefabrikk i Drammen og distriktet. Fabrikken beskjeftiget oppr. 30-50 mann, rundt 1914 ca. 100 mann, og hadde damp som drivkraft. Den hadde et stort hjemmemarked for vanlige snekkeriartikler samt ferdige trehus og en spesialavdeling for skoleinventar, og kunne undertiden samtidig ha under arbeid 3000 skolepulter. Hovedfabrikasjonen besto av dører og vinduer samt øvrig bygningssnekkeriarbeide, med et stort høvleri for salg av bygningsplanker, høvellast og listverk. Den hadde også betydelig eksport, bl.a. til England, Belgia, Australia, New Zealand, Sydamerika og Sydafrika. Fabrikkens disponenter var Cleve Hansen, Oskar Langerud og fra 1902 Arne N. Anchersen. Bedriften lot bl.a. oppføre 6 arbeiderboliger med 2 leiligheter i hver. Fabrikken brant ned i 1927, og bedriften ble oppløst to år senere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet