Drammensbanen

mellom Oslo og Drammen ble åpnet for drift den 7. oktober 1872. Den hadde en lengde på 53 km. I 1970 ble den 10,7 km lange Liertunnelen åpnet og banestrekningen ble med denne begivenheten forkortet til 40 km. Banen var opprinnelig smalsporet som et ledd i Vestbanen til Skien, men ble i 1920 ombygget til normalspor da Sørlandsbanen ble besluttet bygget over Drammen – Kongsberg. Elektrisk drift ble innført i 1922 samtidig med at banen ble dobbeltsporet mellom Oslo og Sandvika, i 1958 ble dobbeltsporet ført frem til Asker, og frem til Brakerøya ved åpningen av Liertunnelen. I 1995 ble en ny jernbanebro bygget mellom Brakerøya og Strømsø, og banen ble dermed dobbeltsporet på hele strekningen fra Oslo til Drammen stasjon.

Cookies | Personvern

bn