Drammensbanen

mellom Oslo og Drammen ble åpnet for drift den 7. oktober 1872. Den hadde en lengde på 53 km. Den 1. juni 1973 ble den 10,7 km lange Lieråstunnelen høytidelig åpnet av kong Olav 5., og for ordinær trafikk den 3. juni. Banestrekningen ble med denne begivenheten forkortet til 40 km. Banen var opprinnelig smalsporet som et ledd i Vestbanen til Skien, men ble i 1920 ombygget til normalspor da Sørlandsbanen ble besluttet bygget over Drammen – Kongsberg. Elektrisk drift ble innført i 1922 samtidig med at banen ble dobbeltsporet mellom Oslo og Sandvika, i 1958 ble dobbeltsporet ført frem til Asker, og frem til Brakerøya ved åpningen av Liertunnelen. I 1995 ble en ny jernbanebro bygget mellom Brakerøya og Strømsø, og banen ble dermed dobbeltsporet på hele strekningen fra Oslo til Drammen stasjon.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet