DrammensBanken Skoger Sparebank

Skoger Sparebanks vakre gård fra 1898 på Strømsø Torv. Her midt i Drammen sentrum hadde lensmannen i Skoger også sine kontorer, og Skoger kommune i annen etasje sin herredsstyresal (til 1931).

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

ble under navnet Skoger Sparebank opprettet i 1859 med en grunnfondskapital på 517 speciedaler, etter initiativ av gårdbruker Augustinius Kopperud. Det første møte til bankens opprettelse ble holdt 8. januar 1859 i jernstøperiets skolehus på Hedensrudtangen. Til direktører valgtes skipsreder Knudsen, lensmann Ziegler og kirkesanger A. Larsen for Skoger, Augustinius Kopperud for Strømsgodset og P. Jørgensen for Jarlsberg verk, med Kopperud som direksjonens formann. Fra denne spede begynnelse vokste banken til å bli en av landets største landssparebanker. Fra 1860 holdt banken til i leide lokaler i Peder Evensens gård ved Flisebroen, men i 1871 ble forsikringsselskapet Norges gård ved Strømsø Torv innkjøpt. Fra 1870 holdt banken åpent hver dag, mot tidligere et par dager i uken. I 1898 ble et nytt bankbygg oppført på tomten, med eget kontor for lensmannen i Skoger. Annen etasje ble frem til 1931 benyttet av Skoger kommune som herredsstyresal. I 1914 besto det samlede personale av en adm. direktør, en assistent, en bokholder, en kasserer samt et bud/vaktmester. Bankens forvaltningskapital øket fra 65.718 speciedaler i 1866 til kr. 5,5 mill. i 1913. Fra 1920 bevilget banken midler til en bygdebok for Skoger, og da verket «Skogerboken» ble utgitt i 1931 var det i sin helhet bekostet av Skoger Sparebank.

Bankgården i Strømsø brubakke, kalt for Skogerbygget, ble tatt i bruk i 1962. Bygget ble tegnet av arkitektene Ragnar Anker Nilsen og Arne Grenager. I tillegg til banken ble det plass til 30 leietakere over 5.100 kvm gulvflate. Bygget kostet kr. 5,3 mill. Med 10 etasjer og 33 m var bygget det høyeste i Drammen sentrum. Skoger kommune disponerte 7., 8. og 9. etasje. En utvidelse og ominnredning fant sted i 1970 og nye utvidelser fulgte i 1978, 1983 og 1988. (I 2000 solgte Sparebanken ØST bygget til Ticon. I 2013 ble en utvidelse, «Paviljongen», realisert på plan to og tre langs bybrua, 1000 m2 nytt areal. Drammens Tidende og revisjonsselskapet PwC ble nye leietakere. I 2020 ferdigstilte eieren Prosjekt Ticonbygget 2.0, blant annet med integrerte solceller i veggene).

I 1975 ble det etablert filial på Konnerud, i 1976 på Åskollen og senere også på Gulskogen. Gårdbruker Augustinus Kopperud var fra 1874 bankens første direktør, deretter fulgte gårdbruker Lauritz Hervig (1881-1917), Martin Helgerud (1917-1935), Torbjørn Engebretsen (1935-1950), Jens Ellingsen (1950-1962), Hans Torebraaten (1962-1970), Hans Skjeldrum, (1970-1981), Ivar Bræk Knutsen (1981-1986) og han ble avløst av Hans Eid Grøholt.

Navneendring til DrammensBanken Skoger Sparebank 1990. Banken hadde i 1994 fire kontorer i Drammensdistriktet, 74 ansatte og var distriktets største bank etter Sparebanken NOR. I 1995 forvaltet banken en kapital på kr. 1.461 mill. Fusjonerte med virkning fra 1.1.1997 med Eiker Sparebank og ble en del av Sparebank 1-samarbeidet (Sparebank 1 Eiker Drammen) med Trond Tostrup som adm. banksjef. Hans Eid Grøholt, idéskaperen og hjernen bak fusjonen, ble viseadm. dir. i den nye bank. Etter langvarige samarbeidsproblemer, og etter at han var blitt fratatt ansvaret for bankens næringslivsavdeling, fratrådte Grøholt på dagen 28. januar 1998. I 1997 ble hovedkontoret flyttet til Bragernes Torv (se: Sparebanken Øst). Den nye banken hadde kr. 6,3 milliarder i forvaltningskapital og 225 ansatte, samt 40 prosent markedsandel i Drammensdistriktet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet