Drammensbilen

Norskprodusert kombi-bil som i 1986 ble lansert av drammenserne Lars Harald Heggen og Rune Bjørkevik, som etablerte firmaet Norsk Bilproduksjon A/S. Veidirektoratet og Finansdepartementet godkjente bilen som kombi-bil, noe som var en forutsetning for lønnsom produksjon. Planen var å produsere 1.000 biler årlig f.o.m. 1993. Prisen var tenkt satt til kr. 160.000, senere justert til kr. 199.000. Bilen var planlagt med Chrysler motor, styring og hjuloppheng m.m., mens aluminiumsramme og plastkarosseri skulle produseres ved Norsk Hydro. Det første eksemplar av bilen, bestilt av SINTEF i Trondheim, var ferdig bygget i 1993. Finansieringsproblemer medførte at Norsk Bilproduksjon A/S, som hadde flyttet til Fredrikstad, ble slått konkurs samme år. Det ble bygget to ferdige biler og en halvferdig. Bilene ble stående hjemme i hagen til Lars Harald Heggen.

I 2014 ble en av de ferdige, men svært medtatte bilene, fraktet til Norsk Motorhistorisk Senter på Burud i Øvre Eiker som drives av Motorhistorisk Klubb Drammen. Der ble den restaurert på dugnad, finansiert av lokalt næringsliv og bidrag fra private. I 2020 fikk klubben klarsignal fra Vegdirektoratet om at bilen kan registreres, av kulturhistoriske årsaker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet