Drammenselvens Papirfabrikker

ble i 1879 etablert på Geithus av drammenserne Erland Kiøsterud og Harald Lyche som en etterfølger til Drammens Papirfabrikker (s.d.). Fabrikken, som i 1915 ble overtatt av Union Co., senere solgt til Nordic Paper, nedlagt i juni 2006. Som sin forgjenger hadde bedriften i sine unge dager sitt hovedkontor og lager i Tollbodgaten 5, en eiendom som i 1905 ble solgt til Drammen kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet