Drammensranet

Ett av Norgeshistoriens og Nordens største ran fant sted den 19. mai 1980 i Post- og Telegrafbygget, Øvre Strandgate 2. En politibil med to væpnede vakter og bankens egen vaktmann sto klar da en pengetransport for Norges Bank, 10,5 millioner kr i sjekker og kontanter, ble lastet inn i en varebil. Vaktene kunne ikke forhindre at to væpnede ransmenn dukket opp og etter skuddløsning overtok både pengesekkene og politibilen. Spor etter skuddene kan fortsatt (2019) sees inne i byggets bakgård. Ransbyttet ble først gravd ned ved Landfalltjern, senere plassert i en leiebil i Drammen sentrum, for deretter å bli hentet tre dager senere. Etter intens etterforskning ble den unge kunsthandler Martin Pedersen (f.1952) fra Tønsberg og en medhjelper pågrepet den 5. november 1981, Pedersen hadde da 17 ran og to ransforsøk bak seg. Martin Pedersen ble idømt 12 års fengsel. Han tok juristutdannelse i fengselet og arbeidet etter løslatelsen noen år som juridisk rådgiver.

Et nytt Drammensran fant sted 17. juli 1995, da Kreditkassens filial på Bragernes Torv ble ranet for kr. 2,4 mill.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet