Drammenssangen

ble skrevet av Sigurd Folkestad i 1915 til melodi av Rasmus Sandvik. Den ble første gang fremført av elevene ved Brandengen skole i 17. mai-toget samme år. De tre versene lyder som følger:

Hvor Drammenselven iler frem mot fjordens brede fang, se vår by så fagert smiler. Den vi vie vil vår sang. Her føler vi har hjemme, her hvor far og mor har stridt, her vi skal vårt virke fremme, her vårt hjerte banker fritt.  Og hus og gård seg speiler i den blanke elv og fjord, og hver damper, båt og seiler har en hilsen med om bord. Og fra strev på bruk og brygge går der vei til våre hjem, som de ligger lunt og trygge under skogens bryn og brem.    «I tro og rettferd styrke» blev ditt valgsprog første stund, Det gav signet hverdagsstyrke langs med strand og bro og sund.  Kraft det gav til mann og kvinne efter nød og savn og brand.  Det skal trygge alle sinne om vår by fra ås til strand.

Tidligere Drammens-sanger er skrevet av bl.a. Per Sivle og Hans Linnes.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet