Eckersberg, Hartvig (1813-1893)

Født på Tangen. Førte i 1843 barken «Freia». Medstifter av Drammens Sømands Forening samme år. I 1866 flyttet han til Christiania. Han hadde allsidige interesser. Etter en reise i Lilleasia tok han med seg en samling oldsaker, som han forærte til Universitetet i Oslo. I følge egen «skrivelse», ble han i 1881 utnevnt til æresmedlem i sjømannsforeningen. Han døde i Stavanger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet