Eckersberggården

Havnegata 61. Oppført 1830 i empirestil for trelasthandler og skipsreder Andreas Solberg. Seilmaker Ole A. Høeg fra 1870. Skipskaptein Harald Eckersberg fra 1914.

Eckersberggården i 2022. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Cookies | Personvern

bn