Folke W. Edman AS

Papirforedlingsbedrift, grunnlagt 1939 av Folke Walter Edman (1914-1987) i Hofgaards gate 1. Edman var fra Sundsvall i Sverige og kom til Drammen som treåring. Ansatt ved Drammen Paper Mills 1930-1939. Virksomheten startet med produksjon av papirbaserte draktposer med grossisten G.K. Melsom som avtaker. Edman kom ganske snart i gang med nøsting av småruller basert på flere typer papir. Bedriften utførte anilintrykkarbeider og farging av papir, endisig og tosidig. Den solgte på slutten av 1940-årene årlig ca. 500 tonn ferdigvare.

I 1957 innviet han eget fabrikkbygg på tomta etter Evjensaga på Muusøya med 550 kvm. gulvflate, senere utvidet til 1200 kvm. Bedriften investerte i flere trykkmaskiner (blant annet med fem farger) for emballasjepapir og nådde et veldig oppsving i kundespesifisert trykk med kundenes logo, reklame etc. Ved 25-års jubileet i 1964 mottok bedriften Drammen kommunes pris for vakre industrianlegg. I perioden 1942-1964 hadde Bragernes Maskinverksted produsert og levert alle bedriftens 17 produksjonsmaskiner, noe Edman var veldig stolt av. På sitt største hadde bedriften 30 ansatte og foredlet inntil 3000 tonn papir pr. år. Produksjonsprogrammet bestod av papiremballasje med trykk, julepapir, bokomslag, hyllepapir, vokset papir, plastbelagt papir og ruller med matpapir. Bedriften hadde to egne varemerker: «Record» og «Ren og ny». I 1976 overlot Edman bedriften til sine to svigersønner, Terje Wold (f. 1944) og Øyvind Martinsen (f.1949) og den personlig eide bedriften ble omgjort til et aksjeselskap.

Julegavepapir, blomsterpapir og annet mønstret pakkepapir var lenge bedriftens spesialitet, og dens produkter ble eksportert til Vest-Europa, Mellom- og Sør-Amerika. Like etter årtusenskiftet hadde bedriften 10 ansatte og en årlig omsetning på ca. kr. 10 mill. På samme tid ble Edman hardt rammet av at importert julegavepapir i forbrukerpakninger ble solgt for «ingenting» i norsk handel. Bedriften måtte derfor stanse en tradisjonsrik del av produksjonen. Våren 2008 besluttet innehaverene å avvikle bedriften. Hele maskinparken ble oppkjøpt av investoren Atle Brynestad, som ville etablere en foredlingsavdeling ved Hurum Papirfabrikk (som han eide) med basis i egenprodusert miljøpapir basert på melkekartonger. Øyvind Marthinsen ble innleid som teknisk konsulent og maskinene ble satt i prøvedrift i fabrikken. Hurum Papirfabrikk ble nedlagt like før jul i 2008. Folke W. Edman A/S ble oppløst i februar 2009.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet