Egedius, Ambrosius (1879 – 1963)

Kunstmaler, f. i Drammen, bror av Halfdan E. Oppr. fiolonist og orkestermusiker, gikk over til malerkunsten på slutten av 1920-årene. Påvirket av tysk impresjonisme. Elev av Svarstad, Onsager og Revold. Utstilling i Drammens Kunstforening 1947.

Cookies | Personvern

bn