Egedius, Ambrosius (1879 – 1963)

Kunstmaler, f. i Drammen, bror av Halfdan E. Oppr. fiolonist og orkestermusiker, gikk over til malerkunsten på slutten av 1920-årene. Påvirket av tysk impresjonisme. Elev av Svarstad, Onsager og Revold. Utstilling i Drammens Kunstforening 1947.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet