Egedius, Georg (1763-1840)

Tollkasserer i Drammen 1815-1828, trolig sønn av den alkoholiserte danskekongen Fredrik V eller den sinnsyke Christian VII. I alle fall fortelles det at Christian VII lot ham sove i sitt sovekammer under oppveksten. Han kom til Fredrikshald (Halden) som toll- og konsumsjonskasserer fra 1. januar 1804. Her bodde han inntil han i 1815 ble utnevnt til tollkasserer i Drammen, der han vant borgernes tillit, slik at han i 1826 ble valgt som varamann til Stortinget. Men da han ble innkalt til det overordentlige storting i 1828, kunne han ikke møte, fordi han var under etterforskning for underslag ved tollkontoret i Fredrikshald. Den fargerike tollkassereren hadde kanskje en spesiell grunn til å søke seg bort fra Fredrikshald i 1815. I 1828 fikk han avskjed med en årlig pensjon på 800 Spd, som Stortinget besluttet å redusere til 600 Spd i 1830. Han giftet seg fire ganger, siste gang i en alder av 63 år. Under sitt opphold i Drammen fikk han i alt 7 barn med kone nummer 2 og 3. Han flyttet fra Bragernes i 1831 og døde i 1840 på gården Houboe i Asker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet