Eikhaugen (Ekhaugen) skole

ved Eik ble bygget i 1847. Den fikk et tilbygg («småskole») i 1874 og ble utvidet i 1890. Den 7. januar 1895 ble et nytt skolebygg innviet, samtidig med tilsvarende skolebygg på Nøsted og Ingvaldsåsen. Skolen fikk dermed to skolebygninger, den gamle med ett klasserom og lærerbolig, det nye med ett klasserom og ett sløydrom. Storskolen (4.-7. klasse) flyttet inn i det nye bygget, mens småskolen (1.-3. klasse) beholdt det gamle. I 1962 ble de fleste elevene overflyttet til den nye Skoger skole ved Fagerheim. I 1963 fulgte 6. og 7. klasse etter, og skolen ble nedlagt. Skolebygningen var i bruk som lærerbolig frem til 1983.   Den er nå i 2020 i privat eie.                                                     Adresse:  Eikhaugen 48

Eikhaugen skole                                        Foto: Skoger og Konnerud Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet