Eikholt Døve- og Blindesenter

I 1975 ga formannen i Lions Club, murmester Olaf Frøiland, 20 mål av sin eiendom Ekholt til et bo- og servicesenter for døvblinde. Lions Club gikk i bresjen for prosjektet og fikk med seg en lang rekke andre givere, fra blårussen til Røde Kors, fra frimurerne til underholdningsartister som lanserte «Eikholt-platen» (s.d.), og landsomfattende innsamlinger ble arrangert. Senteret skulle være et tilbud til døvblinde for at disse bedre kunne greie seg på egen hånd innen mulighetenes grenser, som Norges eneste institusjon og kurssenter for «døvblind blitte». Senteret, som den 26. august 1980 ble åpnet av kong Olav V, består av 10 leiligheter, 14 hybler, aktivitetsrom, helsestudio, oppholdsrom, vaktmesterbolig m.v. og administreres av en egen stiftelse. Omkostningene ved Eikholt-senteret, som ved åpningen var det eneste i sitt slag i verden, beløp seg til ca. kr. 12,5 mill. Av ca. 350 registrert døvblinde i Norge hadde senteret i 1996 betjent 92 brukere med ialt 263 opphold. Brukerne får tilbud om opplæring i tohåndsalfabetet i tillegg til data- og rehabiliteringskurs. Senteret disponerer en eiendom på 24 mål og 11 bygninger med ca. 3.000 kvm gulvareal, og har i dag ialt 15 gjesteleiligheter samt 10 leiligheter som leies ut permanent til voksne personer med ulik grad av døvblindhet. Eikholt er i dag et nasjonalt ressurssenter for døvblinde og en del av «Statlig kompetansesystem for døvblinde» under Statsped.senteret, og er godt tilrettelagt for mennesker med kombinert sansetap med tanke på belysning, kontraster, teleslynger, utearealer, varmekabler i gangveier etc. Per Sanne var senterets direktør fra 1980, han ble i 2002 etterfulgt av Roar Meland.

Eikholt                                        Foto: Torill Juel
Eikholt

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet