Elektrisk Produktion, A/S

Norges første fabrikk for stålrør og fittings til elektrisk bruk, anlagt 1918 på Nedre Bragernes av ing. Hans Karlsrud under navnet A/S Elektroteknisk Production. Virksomheten omfattet også elektrisk apparatfabrikk og engroshandel med elektrisk materiell, samt bygging av elektriske anlegg, anleggsvirksomhet og elektrisk verksteddrift, fremstilling av kreosotimpregnerte trestolper og kabelmasse, agentur i jordkabler, blykabler og isolerte ledninger m.v. Etter en brann i 1920 opphørte fabrikasjonen av stålrør og apparater, i stedet ble anlagt et viklerverksted for elektromotorer og transformatorer,  som ble betydelig utvidet etter at eiendommen Søren Lemmichs gate 1 ble innkjøpt i 1929, fra 1930 under navnet Elektrisk Produktion A/S. På slutten av 1940-tallet hadde bedriften ca. 20 ansatte. Omsetningen har etter krigen vært jevnt stigende og lå i 1990 på ca. kr. 150 mill. Bedriften gjennomgikk stadige utvidelser og moderniseringer og hadde 86 ansatte i 1995. Den har spesialisert seg på bl.a. telefonsystemer, kablingsystemer, elektriske installasjoner, internkontroll, service/automasjon vedr. varme og lysanlegg, motorinstallasjoner, alarmsystemer, tele- og datainstallasjoner etc., elektriske motorer, generatorer og transformatorer, 3-fasemålere m.v. På 2000-tallet flyttet bedriften til Kniveveien 29 og hadde pr. 2018 47 ansatte og en omsetning på 67 millioner kroner.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet