Elveplassen

Tidligere plass nedenfor Dronninggaten som ble regulert etter elvebruddene og senere ble opparbeidet som en del av det åpne grøntdrag langs Drammenselven. Tidligere kalt Engebreth Borgens løkke etter eieren, som døde i 1861. Like til 1990-tallet hadde Drammens kvinnelige Roklub sitt båthus her. Plassen fikk i 1866 navnet Amtmand Bloms Plads og ble da beskrevet som «den aabne Strækning mellem den saakaldte Berghegaard ved Konggaden og Kjøbmand Syvertsens Gaard.» Etter at amtmann Blom i 1869 fikk en gate oppkalt etter seg, ble navnet forandret til Elvepladsen. Bebyggelsen vis-a-vis, som ble reist som toetasjes bygårder etter brannen i 1858, er foreslått regulert til bevaringsområde.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet