Emilie

Østlandets første egentlige emigrantskip, oppr. en bark på ca. 220 reg. tonn, senere ant. ombygget til fullrigger. Skipets reder og kaptein var Thomas Christian Anchersen. Den 12. juni 1839 la 101 emigranter ut fra Drammen, og den 26. august seilte skipet inn til New York. Billettprisen var 36 speciedaler, og passasjerene måtte selv holde seg med kosten. En av dem, smed Knud Knudsen, skrev senere sin «Beretning om en Reise fra Drammen i Norge til New York i Nord-Amerika», som i 1840 ble trykket i J. Wulfsbergs boktrykkeri i Drammen (nytt opplag 1986). Drammensavisen Tiden kunne den 13. juni rapportere følgende (tilpasset dagens rettskrivning) om avreisen fra Drammen, som fant sted dagen i forveien: «I dag 12. juni klokken 8 formiddag avgikk skipet Emilie ført av kaptein Thomas Anchersen herfra, bestemt for New York med 100 passasjerer. Da været var stille, ble skipet buksert til Rødtangen av D/S Statsraad Jonas Collet. Det anløper Gøteborg for å innta jern til ballast og fortsetter deretter sin tur til bestemmelsesstedet. På noen få nær var passasjerene fra Numedal og for størstedelen velstående folk. Det var i det hele tatt raske og pene mennesker, ingen gamle og få barn. Ved avreisen var sunnhetstilstanden god og alt vel innen borde, og kaptein Anchersen hadde etter pålegg av lege på det omhyggeligste sørget for legemidler for de alminneligste sykdommer. Passasjerende var i det hele tatt ved godt mot, og stemningen mellom dem var rosverdig. Dog var det umiskjennelig at den nær forstående adskillelse fra deres gamle fedrelandhadde gjort et alvorlig inntrykk på de fleste av dem, men de satte sin fulle tillit til forsynets styrelse, og håpet å finne bedre utkomme i den nye verden.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet