Emmaus

bedehus, tegnet av arkitekt N.S.D. Eckhoff i nygotisk stil, oppført i Aabys gate 16 og innviet 24. oktober 1876. Det var vanlig at bedehus fikk navn etter byer som er nevnt i Bibelen, og Emmaus er stedet hvor disiplene møtte den oppstandne Kristus. Trelasthandler Hans Kiær ga tomten og bidro sterkt til finansieringen av huset, som var eid av Strømsø og Tangen Indremisjonsforening fram til 1902, da foreningen ble delt.

Senere brukt som menighetshus for Strømsø menighet, inntil et nytt menighetshus i Knoffs gate ble tatt i bruk. Huset ble til slutt bygget om for boligformål.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet