Engebrethsen, Thorvald (6.9.1832 – 23.5.1907)

Gårdbruker, salmaker og politiker på Konnerud, drev fra 1854 til 1873 som salmaker i Drammen i Hotel Norges senere gård. Kjøpte i 1879 Gramsborg for kr. 5.000, ervervet også Blybakken. Medlem av Skoger herredsstyre i 33 år og fra 1877 til 1907 medlem av Skoger Sparebanks direksjon. «En årvåken mann overalt hvor det gjaldt å fremme sognets interesser og var i spissen hvor det gjaldt å fremme nye foretagender, t. eks. i komitéen for anlegg av den nye vei og opprettelse av telefonen. Efter sin stilling var han en meget kunnskapsrik mann, ikke minst på det juridiske område, og gjennom lang tid var han den mest innflydelsesrike mann i sognet.» Døde på Petraborg, en villa han hadde bygget på den andre siden av veien, tvers overfor Gramsborg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet