Engelkor smie

ble i 1936 etablert i Svingen i Skoger av Harald Engelkor.  Jarlsbergveien 328. Bygdesmiene var et viktig og nødvendig ledd i et bygdesamfunn. Virksomheten omfattet hesteskoning og reparasjon av skog- og landbruksredskaper. Han fulgte med i den tekniske utviklingen i jordbruket, lærte seg nye arbeidsmetoder og kjøpte inn nye maskiner. Navnendring på 1950-tallet til Skoger Mekaniske Verksted. Nedlagt rundt 1975. Engelkor’s store hobby og hjertebarn var Speedbanen i Svingen. I 1954 startet han og 15 andre med å anlegge skøytebane, og året etter startet de Skøyteklubben Speed.

Smia til Harald Engelkor foran. Adresse Jarlsbergveien 328.   Foto: Widerøe 1962.

Cookies | Personvern

bn