Enga

Bruk under Selvik Bruk A/S, tatt i bruk av Eli og Ingebret som kom til Skoger fra Eidsskogen i 1880-årene. Bruket ble frem til 1947 forpaktet av disse og sønnen Håvald Einar Engen, og ble senere benyttet som skogsarbeiderbolig.

Enga, Andorsrudveien 311                                      Foto: Torill Juel
Skoger, Andorsrud, Dragonløkka,      Andorsrudveien 311, 319,  337, 357                                                                                                        Foto: Drammen kommune

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet