Enggatens Sko & Klædeshandel

Enggadens Sko & Klædeshandel ble grunnlagt i Engene 1 i 1913. I 1939 ble forretningen nedlagt da gården ble revet for å gi plass til kommunens nye administrasjonsbygg.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Herreekviperings- og skoforretning i Engene 1, grunnlagt 1913 med en aksjekapital på kr. 7.000, disponent I. Simann. I 1920-årene annonserte forretningen, den gang under navnet Enggatens Sko- og Klædesmagasin, med «egen konfeksjonsfabrikk» som skal ha tilvirket blant annet vindjakker og arbeidsbukser. Det er uklart om dette kan ha vært en sømavdeling i den samme forretningsgården. Nedlagt da forretningsgården i 1939 ble revet for å gi plass til nytt rådhus.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet