Engh, Olaf Abel (*16.8.1913-1.1.1991)

Rådgivende ingeniør i byggfag og eier/leder av egen konsulentbedrift, f. i Barcelona, flyttet til Drammen i 1939. G. med Ellen Merckoll. Sivilingeniør byggfag fra NTH 1935, arbeidet med byggingen av et kraftverk i Pyreneene før han ble ansatt i Vassdragsvesenet i Oslo. Ingeniør ved Drammen kommunale elektrisitetsverk 1939-1946. Sluttet seg til Milorg under krigen. Etablerte eget rådgivende foretak i Drammen 2. mai 1946, adresse Bragernes torg 12. Det første oppdraget ble utført for Den Norske Trikotagefabrik i Vinjes gate. I takt med vekst i bedriften flyttet den videre til Nygaten og senere til Konnerudgata 3. I 1965 stiftet han A/S Ingeniørkonsulent som driftsselskap for det personlige eide foretaket Siv.ing. Olaf Abel Engh, som ble omdannet til aksjeselskap i 1980. I 1984 overdro Engh aksjene til sine barn siv. ing Eystein Abel Engh (f.1943) og siv.ing. Morten Merckoll Engh (f. 1958). I 1986 flyttet driftsselskapet til den nye forretningsgården Torgeir Vraas plass 4 (TV4) der Siv. ing. Olaf Abel Engh A/S var byggherre og eier. Overtok ingeniørselskapet Stener Sørensen A/S (Drammen) i 1988, som ble videresolgt i 1992. I 1992 overtok Engh ingeniørselskapet Kjeldaas & Brandsæter på Kongsberg, i 1993 ble Siv.ing Carl-H Knudsen A/S i Drammen kjøpt opp og i 1994 ble Energi- og Miljøplanlegging A/S i Drammen fusjonert inn i Engh. Etter overtakelsene hadde Engh 60 ansatte.

I 1995 ble alle rådgivende aktiviteter hos Engh overtatt av svenske Scandiaconsult (SCC) og navnet ble endret til SCC Abel Engh. Scandiaconsult overtok også det rådgivende selskapet Ing. Kjell Bruer på Bragernes (som hadde datterselskaper og dessuten avdelingskontorer i Oslo, Harstad, Tønsberg og Bergen), Ing. Frank E. Andersen i Drammen, dessuten firmaene Løset og Tomtekontoret på Strømsø. Med denne samlingen av rådgivende virksomheter var alle byggetekniske fag dekket i ett miljø. Fra 2001 var all virksomhet i Drammen (overtatt av SCC) samlet i Enghs forretningsgård TV 4 på Strømsø, totalt 80 ansatte. Fra 1. april 2004 ble Scandiaconsult Norge overtatt av danske Rambøll og endret navn til Rambøll Norge. Det rådgivende miljøet i Drammen fikk navnet Rambøll Norge avd. Drammen. Pr. 2019 hadde avdelingen i Drammen 164 ansatte med tilhold i Erik Børresens Alle 7.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet