Fadum, Ingeniør

Maskinforretning og ingeniørbyrå, grunnlagt 1916 i Nedre Storgate 10 av ingeniør H. E. Fadum (1871-1944) som aksjeselskap. I 1930 overtok Fadum forretningen som eneinnehaver. Firmaet solgte maskiner for tremasse- og papirfabrikasjon samt SKF kulelagere. Foruten den merkantile virksomhet drev firmaet en teknisk avdeling med spesialitet maskiner og anlegg for papir- og cellulosefremsstilling. Flyttet ca. 1940 til Bragernes Torv 1 A (Rostock-gården), i 1943 overdratt til Fadums sønn, ing. Per Fadum. Flyttet på 1950-tallet til Høytorvet (Rådhusgaten 27). I 1972 igjen aksjeselskap med Per Fadum som disponent. Flyttet på 1980-tallet til C. O. Lunds gate 26. I 1998 overtok det svenske selskapet Momentum AB 51% av aksjene og navnet ble endret til Momentum Fadum Maskin AS. Bedriften hadde den gang 14 ansatte og en årsomsetning på kr. 20 mill. Forretningen ble avviklet 3.11 2010 og overtatt av Tools avd. Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet