Falsen, John Coliett (1817 – 1879)

Ordfører 1853-55 og 1861-62, statsråd og stortingsmann. Brorsønn av «Grunnlovens far» Chr. M. Falsen, slo seg i 1849 ned som sakfører i Drammen hvorfra han var stortingsmann 1859-60. I 1861 ble F. amtmann i Nordre Bergenhus og representerte dette amt på Stortinget 1865-66 og 1868-69, deretter justisminister til sin død.

Cookies | Personvern

bn