Faye, Amund Linnes (1769 – 1802)

Brukseier, s. av Hans Gerhard Faye. Lærte seg seilduksvevning i Skottland og smuglet med seg tegninger/modeller av vevstoler hjem til Drammen hvor han i 1787 anla Norges første seilduksveveri (se: Fayes seilduksveveri). F. hadde også sosiale interesser og beskjeftiget i sin bedrift en del fattighuslemmer. Han støttet byens skole­ og fattigvesen og skaffet den vanskelige vinteren 1800 til veie suppe som ble utdelt med 400-500 porsjoner til de fattige.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet