Faye, Andreas ( 1802 – 1869)

Asbjørnsen og Moes forgjenger som sagnsamler, drammenseren Andreas Faye.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Prest, skolemann og historiker, f. i Drammen, s. av Christopher Faye. Timelærer i Drammen, sogneprest til Holt 1833, bestyrte 1839-60 lærerseminaret på Holt prestegård. Sogneprest i Sande 1860 og prost i Nordre Jarlsberg 1864, stortingsmann 1842. Formann i Landhuusholdningsselskabet 1835-41. Utga en rekke historiske verker, deriblant «Lærebog i Norges Historie» (1831, overs. til svensk og tysk), «Norge i 1814» (1863), «Christianssands Stifts Bispe- og Stiftshistorie» (1867) og «Karl XII i Norge» (1868). Best kjent er hans «Norske Sagn» (1833), den første norske sagnsamling, som dannet grunnlaget for norsk folkeminneforskning. Hans meget betydelige bibliotek ble innkjøpt av Riksarkivet. Medl. av Videnskabsselskabet i Trondhjem og Kristiania, ridder av St. Olavs Orden 1866 «for Fortjeneste som Embedsmand og i videnskabelig Henseende».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet