Faye, Hans (1797 – 1852)

Grosserer og bankmann, f. på Bragernes, s. av brukseier Amund Linnes F. Innehaver av bankierhuset A. Grüning & Co. i Kristiania. Preussisk generalkonsul i Norge 1848. Eier av Hafslund Hovedgård 1835. Medlem av kolerakommisjonen i Kristiania 1847, direksjonsformann i Norges Hypotekbank 1852. Medlem av flere kgl. kommisjoner, bl.a. ang. tollovgivningen og stempelpapirloven, ansv. for å avslutte statslånet i 1848. Kommandør av St. Olavs Orden 1852 «for fortjenstfuld Virksomhed under Udførelsen af ham overdragne offentlige Hverv».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet