Fegth, Jacob (18.9.1761 – 2.10.1834)

Kjøpmann i Drammen og gårdeier i Strømsgodset, kjøpte i 1808 Stormoen gård på auksjon for 6.500 riksdaler. Overformynder på Strømsø 1802-07. I en innberetning til Det danske Canselli i 1804 het det at Fegth på den tid eide en halv tønne gull (50.000 riksdaler), men ved pengereduksjonen i 1813 og påfølgende år tapte han hele sin formue. Stormoen ble solgt på auksjon i 1832 for 1.350 speciedaler.

Cookies | Personvern

bn