Fengselsvesen

I 1792 skrev Stiftamtmannen i Akershus om forholdene i norske fengsler, at i Bragernæs Arresthus fremfor alle var forholdene så usle «at delinkventen maa næsten grue sig mer for arresten end for straffen». Arresten lå dels i en fuktig og kald kjeller under jorden ved Gamle Kirkeplass, hvor vann fra Drammenselven ofte kunne stige 1 til 2 fot opp i denne. Arresthuset hadde dessuten to etasjer over jorden hvor forholdene også var ille, særlig om vinteren. Strømsø arresthus, som lå like ved Strømsø kirkegårdsmur der Knoffs gate begynner, hadde tilsvarende dårlige forhold. I 1801 sto et nytt arresthus ferdig på Bragernes i bakgården til rådhusbygningen på hjørnet av Nedre Storgate og Schwenckegaten, der Håndverkerforeningens gård i dag ligger. Arresthuset brant ned i 1817 og de gamle lokaler ble igjen tatt i bruk til et nytt arresthus ble innkjøpt i 1819, beliggende ved Bragernes Torv, der den gamle brannstasjon i dag ligger. I 1864 ble Drammens nye distriktsfengsel tatt i bruk i Rådhusets bakgård. Dette brant ned i 1866 og provisoriske fengsler var i bruk inntil et nytt distriktsfengsel i 1870 igjen sto ferdig i Rådhusets bakgård. Dette ble i 1904 omgjort til kretsfengsel, og var i bruk til det nye kretsfengsel i Tinghuset, med plass til 42 fanger, ble tatt i bruk i 1962. Pr. 2020 forvaltes og driftes Drammen fengsel av Kriminalomsorgen region sør og har plass til 54 innsatte av begge kjønn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet