Fiirst, Hans Severin (1858 – 1925)

Ordfører 1902-08, statsadvokat og byfogd. Statsadvokat i Buskerud 1898-1908, byfogd i Drammen 1908-19. Stortingsmann fra Strømsø krets 1909-12. Ekstraord. høyesterettsdommer 1912, statssekretær 1920. Ridder av St. Olavs Orden 1905.

Cookies | Personvern

bn