Filmrevyen

Drammen Kinematografers filmrevy, med jevnlig produksjon og visning fra 1951 t.o.m. 1963. Det ble produsert 6-7 filmrevyer hvert år, av omtrent 10 minutters varighet. Initiativtaker, fotograf og produsent var kinosjef Robert Halvorsen. Revyene ble kalt «Nytt fra Drammen», stumfilm som ble vist med separate innspilte kommentarer. Praktisk tatt hele filmarkivet er bevart. I 1995 ble det overspilt til videoformat etter initiativ fra TV Buskerud. Etterfølgeren TV Drammen kringkastet alle filmrevyene i 2003/2004, med nyinnspilte kommentarer basert på originale manuskripter. Filmrevyen er digitalisert og er i senere tid tilgjengeliggjort på nett i Byarkivets regi. Drammen kinematografers historiske filmarkiv inneholder omtrent 18 timer med film fra Drammen og omegn fra tiudsrommet 1911-1978.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet