Fiolveien

Tidligere navn på kort stikkvei som går fra Buskerudveien og nordover mot Berskau Idrettspark. I veien var det oppført flere arbeiderboliger for Buskerud Papirfabrikk. Veien het Buskerudveien frem til 1953, da Storveien fikk dette navn. Etter at «Ingeniør Rybergs vei» var blitt forkastet ble navnet Fiolveien. Fra 1.1. 2020 er veinavnet slettet og alle eiendommer i Fiolveien tilhører Buskerudveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet