Fjeld, Magne (* 19.9.1939)

Forsker og industrileder, f. i Drammen, s. av kontorsjef Alf F. Sivilingeniør NTH, dr. techn. 1972, professor ved NTH 1981. Overing., senere sjefing. ved Statoil, Trondheim 1983-87, avd. leder ved Statoil Stavanger 1987-88, ass. dir. sammesteds 1988-89, utviklingssjef i Norsk Hydro, Porsgrunn 1989-90, prosjektdirektør ved Elkem 1990-2001, Oslo, sjefsingeniør i AccuRay Corp. (USA) 1979-81, gruppeleder i SINTEF, professor og Head of Department ved University of Nairobi 1973-75, fra 2001 heltidsengasjert som daglig leder i eget firma, Fjeld Rådgivning. En lang rekke tillitsverv i norske og internasjonale selskaper og organisasjoner m.v. Fjeld var først ute med å installere adaptiv regulering fra leverandørindustri i 1980 og et adaptivt tversprofil-reguleringssystem for fuktighet/flatevekt på papirmaskiner, noe som fra midten av 1980-tallet medførte en årlig omsetning for leverandøren på ca. 150 mill. US dollars. Utformet den første formaliserte «teknologistrategi» i norsk prosessindustri midt på 1980-tallet. Æresmedlem i Norsk Forening for Automatisering. Utga sammen med J. G. Balchen og O. A. Solheim «Reguleringsteknikk, bd. 3, Multivariable systemer» (1970) og senere bl.a. «Prosessautomatisering» (1983). Medl. av Norges Tekniske Vitenskapsakademi 1982.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet